Användarvillkor

ALLMÄN INFORMATION

Denna webbplats (www.underprotection.dk) tillhandahålls av:
Underprotection ApS
Raffinaderevej 10, byggnad F, vardagsrum
2300 Köpenhamn S
Danmark
CVR: 41033924
info@underprotection.dk

Om du upplever problem med din beställning på webbplatsen eller den allmänna användningen av webbplatsen, vänligen kontakta vår kundtjänst:

• E-post: customercare@underprotection.dk
• Telefon: +45 5356 9027 (9-17)
• Vanlig post:
Underprotection ApS
Raffinaderevej 10, byggnad F, vardagsrum
2300 Köpenhamn S
Danmark

Om du inte förstår delar av Villkoren rekommenderar vi att du kontaktar Kundtjänst innan du börjar handla på Webbplatsen.

VIKTIGT MEDDELANDE
LÄS VILLKOR OCH VILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN WWW.UNDERPROTECTION.DK.

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när du beställer eller köper varor på Webbplatsen. Villkoren kan uppdateras då och då (till exempel för att återspegla förändringar i teknik, vår affärsmodell, vår systemkapacitet eller i relevanta lagar och förordningar), och vi ber dig därför att acceptera Villkoren varje gång du handlar med oss. Varje hänvisning till "dig" eller "din" betyder att du är användare av webbplatsen, varje hänvisning till "vi", "oss" eller "vår" betyder underskydd.

Om du inte accepterar dessa villkor kan du inte beställa eller köpa varor på webbplatsen.

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange någon anledning inom 14 dagar efter det datum då du eller en annan tredje part än transportören och som du angett får fysisk besittning av varorna. Läs mer under "Ångerrätt".

Reglerna om bristande överensstämmelse i den danska köplagen gäller för ditt köp, vilket innebär att du har vissa lagstadgade garantier för varornas överensstämmelse med avtalet. Läs mer under "Avvikande varor och felaktiga varor".

Beställning

Webbbutiken är öppen dygnet runt men kan vara stängd på grund av underhållstjänster. I den mån det är möjligt försöker vi utföra sådana underhållstjänster under natten.

En beställning som görs på en allmän helgdag eller under helgen kommer att behandlas följande arbetsdag.

Du måste vara minst 18 år för att köpa varor på Webbplatsen och inneha ett giltigt betalkort som accepteras av oss. Om du är under 18 år måste du ha laglig grund för att ingå avtal med oss.

Vi kan endast behandla din beställning om leveransadressen är en bostadsadress eller en företagsadress i något av länderna på listan "Vi levererar till". Vi levererar inte till postboxar.

Vi förbehåller oss bland annat rätten att häva köpeavtalet i någon av följande situationer, utan att vara ersättningsskyldiga eller andra kostnader:

– Dina betalningsuppgifter är felaktiga eller kan inte verifieras
– Din beställning görs i syfte att begå bedrägeri etc. eller görs i samband med ett brott eller annan olaglig verksamhet
– Det finns ett oavsiktligt fel på webbplatsen, såsom ett betalningsfel eller liknande
– Vi har skäl att tro att du är under 18 år

Kontrakt kan endast ingås på webbplatsen [eller per telefon till vår kundtjänst]. Vi behandlar inte beställningar gjorda i e-post, brev eller fax.

Vid vilken tidpunkt i beställningsprocessen är du bunden av din beställning?

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att ändra informationen som du har lämnat, inklusive leverans- och faktureringsinformation eller betalningsinformation. Dessutom har du möjlighet att göra ändringar i din beställning eller ta bort varor från din varukorg.

När du klickar på "Gå till betalning och betala" och kvittot visas på din skärm är du bunden av köpeavtalet. Läs gärna mer under "Ångerrätt".

Kontakta vår kundtjänst om du gjorde ett misstag när du gjorde din beställning – de är redo att hjälpa dig.

Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar din beställning.

Efter avtalets ingående gäller bestämmelserna om frånträde, se nedan.

Språket i kontraktet

Detta avtal kan endast ingås på engelska.

Tillgång till kontraktet

Du kommer att få en bekräftelse på innehållet i avtalet och en kopia av dessa villkor via e-post. Vi lagrar ingångna avtal, inklusive orderbekräftelsen, under en viss tid och vi rekommenderar att du sparar även dessa dokument; de kanske inte nödvändigtvis är tillgängliga på webbplatsen i efterhand. Läs mer under "Orderspårning".

Åtgärder mot bedrägerier

För att skydda dig och våra andra kunder mot bedrägerier och upprätthålla en hög säkerhetsnivå för onlineköp kan vi komma att utföra verifieringskontroller. Verifieringskontrollen kan innehålla de uppgifter som du skickar när du beställer, inklusive din adress och betalningsinformation.

BETALNINGSSÄTT

Vi accepterar följande betalningsmedel:
– Dankort
- Vi såg
– MasterCard
- PayPal
Mobile Pay
Klarna


CVV (kreditkortsverifieringsnummer)

Om du betalar med kreditkort kommer du att bli ombedd att ange kortets säkerhetskod. Du hittar den tresiffriga säkerhetskoden på baksidan av ditt kreditkort, vanligtvis på höger sida av kreditkortets baksida. Säkerhetskoden är nödvändig för att betalningen ska kunna behandlas och för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Det kan också finnas andra liknande skyddsåtgärder.

Betalningsförfarande

När dina varor lämnar vårt lager för att levereras kommer din betalning att debiteras på den valda betaltjänsten.

PRISER OCH LEVERANS

Alla angivna priser för varor, leveranskostnader och andra kostnader inkluderar skatter och mervärdesskatter.

Kostnader för leverans, frakt eller porto kan variera och läggs till varje beställning.

Valuta

Priserna på Webbplatsen visas i DKK (danska kronor) och du kan ändra valutan högst upp på Webbplatsen om du vill byta till antingen EUR eller USD, för att se beställningen i denna valuta. Din beställning kommer att slutföras i DKK.

Leveransvillkor

Varor kommer att levereras till den leveransadress som anges i beställningen. Vi levererar endast till bostads- och företagsadresser – inte till postboxar.

Dina varor kommer att levereras måndag till fredag. Leveranstiden beror på i vilket land leveransen sker och vilken transportör som används.

Varorna måste signeras vid mottagandet. Det behöver inte nödvändigtvis vara undertecknat av dig. Personer på leveransadressen (t.ex. en familjemedlem, vän, receptionist etc.) kan skriva på kvittot med bindande verkan för dig.

Vår transportör kommer att göra minst två leveransförsök. Vid varje leveransförsök lämnar transportören ett kvitto som informerar dig om detaljerna för nästa leveransförsök och möjligheten till självhämtning. Transportören behåller vanligtvis varorna i upp till 7 dagar innan de returneras till oss som ej levererade. Observera att vår transportör även kan leverera varorna till din granne om du har gett ditt samtycke till detta och om omständigheterna tillåter det.

Observera att risken för förlust av eller skada på varan övergår till dig efter leverans. Om paketet verkar vara skadat ska du vägra ta emot varan. Om du vill klaga på bristande överensstämmelse är du skyldig att meddela oss. Vänligen läs mer under "Icke-överensstämmande varor och felaktiga varor".

Separata leveranser

Om din beställning består av flera varor förbehåller vi oss rätten att göra separata leveranser. Separata leveranser kan vara nödvändiga om vissa varor är försenade eller slut i lager vid beställningstillfället. Du kommer att informeras om din beställning är föremål för separata leveranser. Du kommer inte att debiteras med extra leveranskostnader för separata leveranser.

Beställningsspårning och visa historik

Om du skapar ett användarkonto på webbplatsen kan du spåra din beställning genom att ange din information längst ner i denna vår leverans- och retursektion.

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst som kommer att göra sitt bästa för att ge dig information om status på din beställning.

Ångerrätt (gäller endast konsumenter)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange någon anledning inom 14 dagar.

Ångerfristen kommer att löpa ut 14 dagar efter det datum då du eller en tredje part annan än transportören och som du angett får fysisk besittning av varorna.

I händelse av ett avtal som avser flera varor beställda i en beställning och levererade separat (dvs separata leveranser), ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter det datum då du förvärvar eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar fysiskt pos session av den sista varan.

I händelse av ett kontrakt som hänför sig till leverans av en vara som består av flera partier eller delar, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter det datum då du förvärvar eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar fysisk besittning av den senaste parti eller bit.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (se kontaktinformation nedan), om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda standarduttagsformuläret nedan, men det är inte obligatoriskt.

Ångerfristen är uppfylld om du skickar ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uttag

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans av - tillhandahålls av oss), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta på dig några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning.

Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Du kommer att få stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste skicka tillbaka varorna utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelat oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

Vi rekommenderar att du sparar postkvittot som bevis på din leverans av paketet till posten/fraktören.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av hanteringen av varorna annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Icke-ÖVERENSSTÄMMANDE VAROR OCH FELAKTIGA VAROR

Om dina varor inte uppfyller kraven eller om vi har levererat felaktiga varor, vänligen kontakta vår kundtjänst. Om du upptäcker bristande överensstämmelse eller felaktiga varor vid leveranstillfället, bör du vägra att ta emot varorna.

Vid avvikande varor eller felaktiga varor kan du välja mellan följande alternativ:

– Returnera varan och få återbetalning av köpesumman och alla leveranskostnader när vår Kundtjänst har behandlat de returnerade varorna,
– Returnera varan och ta emot liknande varor när vår Kundtjänst har behandlat de returnerade varorna, förutsatt att vi kan leverera motsvarande, eller
- Behåll varorna och begär en proportionell nedsättning av köpeskillingen

När du kontaktar Kundtjänst kommer du att bli ombedd att uppge ordernummer, eventuellt varu-/artikelnummer samt att beskriva vad som är fel på varorna mm.

Du ansvarar inte för kostnader i samband med retur av icke-konforma varor eller felaktiga varor. Vi återbetalar köpeskillingen och givetvis leveranskostnaderna när vi har tagit emot varorna, såvida du inte väljer att ta emot nya varor för att ersätta originalvarorna.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Uppdaterar hemsidan

Vi gör vårt bästa för att uppdatera Webbplatsen och för att säkerställa att priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information om varorna är korrekta. Tryckfel och fel i priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information som rör varan kan förekomma och ibland upptäcker vi att priserna på varor är felaktiga.

Force majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra skyldigheter i förhållande till Villkoren, om förseningen eller bristen på efterlevnad beror på händelser utanför vår kontroll.

Kontraktets fullständighet

Dessa villkor utgör de fullständiga villkoren i avtalet mellan oss.

Handikapp

Om en eller flera av bestämmelserna i Villkoren förklaras helt eller delvis ogiltiga, gäller fortfarande resterande bestämmelser.

Uppdrag

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig till tredje part. Standarden på den tjänst du får kommer inte att försämras av uppdraget. Vi kommer att meddela dig om ett sådant eventuellt uppdrag. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till sådana framtida överlåtelser. Samtidigt samtycker du till att från den tidpunkt då vi har meddelat dig om överlåtelsen kan dina rättigheter åberopas endast mot den aktuella tredje parten.

Integritetspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Vänligen läs vår integritetspolicy som förklarar hur vi använder de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningsproceduren, och din användning av webbplatsen i allmänhet.

Rätt att klaga

Om du vill klaga på varor köpta från oss, vänligen kontakta vår kundtjänst. Du kan kontakta vår kundtjänst via telefon, e-post eller vanlig post. Du hittar våra kontaktuppgifter under "Allmän information" ovan.

Du kan också lämna in ett klagomål om varor köpta från oss till det danska tvistlösningsinstitutet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Det är också möjligt att lämna in ett klagomål online via www.forbrug.dk.

Du kan också använda EU-kommissionens onlineklagomålsregister när du lämnar in ditt klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Du kan skicka in klagomålet genom att använda följande länk: http://ec-europa.eu/odr. När du lämnar in klagomålet måste du ange vår e-postadress info@underprotection.dk.

Om vi ​​inte kan nå en uppgörelse genom det danska tvistlösningsinstitutet har du tillgång till att lämna in ett klagomål till konsumentklagenämnden.
Om du vill lämna in ett klagomål till Consumer Complaints Board, följ länken: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Val av lag och jurisdiktion

Alla avtal som ingås mellan oss genom att använda dessa villkor regleras av dansk lag. Varje tvist som kan uppstå i samband med vårt avtal, inklusive dess existens eller giltighet, måste väckas inför behörig domstol i Danmark. Som konsument kan du väcka talan mot oss vid domstol på den ort där du har hemvist.