HÅLLBARHET
RAPPORT 2022

HÅLLBARHETSRAPPORT
2022

BREV FRÅN VÅR VD

Viljan att göra bättre är grunden för vår verksamhet. I ett tidigt skede redan 2010 såg vi en möjlighet att fylla tomrummet på marknaden för underkläder med moderiktiga och hållbara underkläder till ett överkomligt pris. Sedan dess har vår strategi alltid varit med hållbarhet som kärna, och vi kompromissar aldrig med detta värde. Alla strategiska beslut har hållbarhet som nämnare för varje åtgärd vilket gör beslutsfattandet enkelt för oss, eftersom det alltid finns ett mer hållbart alternativ till det konventionella.

Vi är stolta över att kunna säga att vi som företag inte bara mäter vår framgång i vår resultatlinje utan i de linjer vi skapar, och här både människorna vi berör genom hela vår värdekedja och miljön och hur vår produktion kan ha mindre negativa påverka nu och framåt.

För oss innebär det att göra bättre att ta ansvar för allt vi rör och producerar, och med vårt återtagningsprogram på plats kan vi nu fokusera på att sluta kretsen och skapa en ny produktlivscykel för våra återvunna produkter nu och framåt.

STEPHAN ROSENKILDE
MEDGRUNDARE OCH VD

BREV FRÅN VÅR VD

Viljan att göra bättre är grunden för vår verksamhet. I ett tidigt skede redan 2010 såg vi en möjlighet att fylla tomrummet på marknaden för underkläder med moderiktiga och hållbara underkläder till ett överkomligt pris. Sedan dess har vår strategi alltid varit med hållbarhet som kärna, och vi kompromissar aldrig med detta värde. Alla strategiska beslut har hållbarhet som nämnare för varje åtgärd vilket gör beslutsfattandet enkelt för oss, eftersom det alltid finns ett mer hållbart alternativ till det konventionella.

Vi är stolta över att kunna säga att vi som företag inte bara mäter vår framgång i vår resultatlinje utan i de linjer vi skapar, och här både människorna vi berör genom hela vår värdekedja och miljön och hur vår produktion kan ha mindre negativa påverka nu och framåt.

För oss innebär det att göra bättre att ta ansvar för allt vi rör och producerar, och med vårt återtagningsprogram på plats kan vi nu fokusera på att sluta kretsen och skapa en ny produktlivscykel för våra återvunna produkter nu och framåt.

STEPHAN ROSENKILDE
MEDGRUNDARE OCH VD

HÖJDPUNKTER 2022

2022 har varit ett exceptionellt spännande år för Underprotection, då vi har introducerat två stora, efterlängtade hållbarhetsinitiativ:
återtagningsprogrammet och vår återanvända kollektion.


Återtagningsprogrammet har pågått länge då vi sedan grundandet av Underprotection har velat lösa problemet med att textilavfall bränns eller på annat sätt förstörs. Det är därför en stor lättnad att kunna erbjuda att ta tillbaka dina använda Underprotection-produkter och ge en belöning i gengäld.
Vi har samlat på oss returer och gamla produkter sedan starten 2010 och aldrig slösat bort några varor, så att kunna ge alla dessa gamla varor nytt liv i kombination med vad potentiella kunder returnerar framöver är väldigt givande.

Läs mer här .


Återtagningsprogrammet har pågått länge då vi sedan grundandet av Underprotection har velat lösa problemet med att textilavfall bränns eller på annat sätt förstörs.

Det är därför en stor lättnad att kunna erbjuda att ta tillbaka dina använda Underprotection-produkter och tillhandahålla
en belöning i gengäld.
Vi har samlat på oss returer och gamla produkter sedan starten 2010 och aldrig slösat bort några varor, så att kunna ge alla dessa gamla varor nytt liv i kombination med vad potentiella kunder returnerar framöver är väldigt givande.

Läs mer här .


En annan lika viktig nyhet är vår nya upcycled kollektion, som är både en samhällsekonomisk och miljömässig vinst. Den nya kollektionen av väskor är gjord av återvunnet material som vi har samlat på olika sätt. Insamlingen är gjord i samarbete med det socioekonomiska företaget "I Tråd Med Verden", som anställer kvinnor från utsatta stadsdelar och ger dem möjlighet och utrymme att uttrycka sin kreativitet.Läs mer här .


En annan lika viktig nyhet är vår nya upcycled kollektion, som är både en samhällsekonomisk och miljömässig vinst. Den nya kollektionen av väskor är gjord av återvunnet material som vi har samlat på olika sätt. Samlingen är gjord i samarbete med

socioekonomiska företaget "I Tråd Med Verden", som anställer kvinnor från utsatta stadsdelar och ger dem möjlighet och utrymme att uttrycka sin kreativitet.

Läs mer här .


VÅR VERKSAMHET

Regeringsstruktur

Underprotection ägs av sex personer varav tre arbetar aktivt för bolaget, varav en är VD. Ägarmöten hålls en gång i kvartalet där alla större styrningsbeslut fattas. Ägarna utgör det högsta ledningsorganet i Underprotection och är som sådana ansvariga för den övergripande förvaltningen och kontrollen. Detta inkluderar delegering av ansvar för att hantera organisationens påverkan på ekonomin, miljön och människorna, samt att utveckla, godkänna och uppdatera organisationens syfte, värderingar, strategier, policyer och mål. På grund av ledningsstrukturen och storleken på Underprotection har vi en platt ledningsstruktur med en rådgivande styrelse och de tre ägarna som en del av den dagliga verksamheten.

Ersättningspolicyer, förmåner och pensionsplaner

Alla anställda har en fast lön enligt dansk lag. Ersättningspolicyerna utformas av ägarna och revideras årligen.
Det råder 100 % jämställdhet eftersom förhållandet mellan grundersättningen mellan könen är 1.
Förhållandet mellan den årliga totala ersättningen för de högst betalda i organisationen och medianen för alla anställda är 1,46.

Eftersom vi fortfarande ser oss själva som ett nystartat företag med begränsade ekonomiska resurser har vi inte prioriterat förmåner och pensionsplaner. Vi hade för avsikt att börja erbjuda pensionsplaner år 2022, men på grund av allmänna nedgångar på marknaden, som påverkade oss ekonomiskt, hittade vi inte medel för att erbjuda detta. Ändå är detta ett av våra mål för 2023-2024.

Ersättningspolicyer, förmåner och pensionsplaner

Alla anställda har en fast lön enligt dansk lag. Ersättningspolicyerna utformas av ägarna och revideras årligen.
Det råder 100 % jämställdhet då förhållandet mellan grundersättningen mellan könen är 1. Förhållandet mellan den årliga totala ersättningen för de högst betalda i organisationen och medianen för alla anställda är 1,46.

Eftersom vi fortfarande ser oss själva som ett nystartat företag med begränsade ekonomiska resurser har vi inte prioriterat förmåner och pensionsplaner. Vi hade för avsikt att börja erbjuda pensionsplaner år 2022, men på grund av allmänna nedgångar på marknaden, som påverkade oss ekonomiskt, hittade vi inte medel för att erbjuda detta. Ändå är detta ett av våra mål för 2023-2024.

GRUNDLÖNEN
OCH ERSÄTTNING
TILL KVINNOR
TVÅ MÄN:

1

GRUNDLÖNEN
OCH ERSÄTTNING
TILL KVINNOR
TVÅ MÄN:

1

FÖRHÅLLANDE AV DEN ÅRLIGA TOTALA ERSÄTTNINGEN FÖR DEN HÖGSTA BETALADE TILL MEDIANEN:

1,46

FÖRHÅLLANDE AV DEN ÅRLIGA TOTALA ERSÄTTNINGEN FÖR DEN HÖGSTA BETALADE TILL MEDIANEN:

1,46


VÅR VERKSAMHET

Ersättningspolicyer, förmåner och pensionsplaner

Alla anställda har en fast lön enligt dansk lag. Ersättningspolicyerna utformas av ägarna och revideras årligen.
Det råder 100 % jämställdhet eftersom förhållandet mellan grundersättningen mellan könen är 1.
Förhållandet mellan den årliga totala ersättningen för de högst betalda i organisationen och medianen för alla anställda är 1,46.

Eftersom vi fortfarande ser oss själva som ett nystartat företag med begränsade ekonomiska resurser har vi inte prioriterat förmåner och pensionsplaner. Vi hade för avsikt att börja erbjuda pensionsplaner år 2022, men på grund av allmänna nedgångar på marknaden, som påverkade oss ekonomiskt, hittade vi inte medel för att erbjuda detta. Ändå är detta ett av våra mål för 2023-2024.

GRUNDLÖNEN
OCH ERSÄTTNING
TILL KVINNOR
TVÅ MÄN:

1

FÖRHÅLLANDE AV DEN ÅRLIGA TOTALA ERSÄTTNINGEN FÖR DEN HÖGSTA BETALNING TILL MEDIANEN:

1,46

Regeringsstruktur

Underprotection ägs av sex personer varav tre arbetar aktivt för bolaget, varav en är VD. Ägarmöten hålls en gång i kvartalet där alla större styrningsbeslut fattas. Ägarna utgör det högsta ledningsorganet i Underprotection och är som sådana ansvariga för den övergripande förvaltningen och kontrollen. Detta inkluderar delegering av ansvar för att hantera organisationens påverkan på ekonomin, miljön och människorna, samt att utveckla, godkänna och uppdatera organisationens syfte, värderingar, strategier, policyer och mål. På grund av ledningsstrukturen och storleken på Underprotection har vi en platt ledningsstruktur med en rådgivande styrelse och de tre ägarna som en del av den dagliga verksamheten.

Ersättningspolicyer, förmåner och pensionsplaner

Alla anställda har en fast lön enligt dansk lag. Ersättningspolicyerna utformas av ägarna och revideras årligen.
Det råder 100 % jämställdhet då förhållandet mellan grundersättningen mellan könen är 1. Förhållandet mellan den årliga totala ersättningen för de högst betalda i organisationen och medianen för alla anställda är 1,46.

Eftersom vi fortfarande ser oss själva som ett nystartat företag med begränsade ekonomiska resurser har vi inte prioriterat förmåner och pensionsplaner. Vi hade för avsikt att börja erbjuda pensionsplaner år 2022, men på grund av allmänna nedgångar på marknaden, som påverkade oss ekonomiskt, hittade vi inte medel för att erbjuda detta. Ändå är detta ett av våra mål för 2023-2024.

GRUNDLÖNEN
OCH ERSÄTTNING
TILL KVINNOR
TVÅ MÄN:

1

FÖRHÅLLANDE AV DEN ÅRLIGA TOTALA ERSÄTTNINGEN FÖR DEN HÖGSTA BETALADE TILL MEDIANEN:

1,46


SOCIAL


Vi är engagerade i att driva en ansvarsfull verksamhet och vi tror att transparens i de sociala aspekterna av vårt företag är det bästa sättet att säkerställa kontinuerliga förbättringar för våra anställda.

Anställda

Medarbetarteamet i Köpenhamn är hjärtat i vårt företag. Den består av sex heltidsanställda, varav tre ägare till Underprotection. Alla anställda är kvinnor utom VD Stephan Rosenkilde.
Underskydd involverar eller engagerar inte arbetare som inte är anställda i företaget.

Mångfald, jämlikhet och inkludering är nyckelord för Underprotection då vi strävar efter att skapa bästa möjliga arbetsvillkor för våra anställda. Dessa inkluderar standardförmåner för våra heltidsanställda såsom sjukvård och föräldraledighet. Per 2022 har fem kvinnor och en man rätt att ta ut föräldraledighet - en av dem är för närvarande ledig.

Vi är medvetna om att det ibland kan vara mycket krävande att arbeta inom mode. Därför prioriterar vi våra anställdas dagliga välmående och erbjuder vardagliga varor som gratis akupunktur och koppning samt ett träningspass i veckan med personlig tränare. Två gånger om året lägger vi våra arbetsrelaterade förpliktelser åt sidan och samlas för att fira den årliga sommar- och julfesten.

Eftersom våra anställda inte omfattas av ett kollektivavtal känner vi oss engagerade i att säkerställa hållbara och rimliga arbetsvillkor och sätter den personliga friheten i första hand.

För mer information om anställda och deras villkor har vi försett dig med mer information i grafiken och tabellerna på denna sida.


SOCIAL


Vi är engagerade i att driva en ansvarsfull verksamhet och vi tror att transparens i de sociala aspekterna av vårt företag är det bästa sättet att säkerställa kontinuerliga förbättringar för våra anställda.

Anställda

Medarbetarteamet i Köpenhamn är hjärtat i vårt företag. Den består av sex heltidsanställda, varav tre ägare till Underprotection. Alla anställda är kvinnor utom VD Stephan Rosenkilde.
Underskydd involverar eller engagerar inte arbetare som inte är anställda i företaget.

Mångfald, jämlikhet och inkludering är nyckelord för Underprotection då vi strävar efter att skapa bästa möjliga arbetsvillkor för våra anställda. Dessa inkluderar standardförmåner för våra heltidsanställda såsom sjukvård och föräldraledighet. Per 2022 har fem kvinnor och en man rätt att ta ut föräldraledighet - en av dem är för närvarande ledig.

Vi är medvetna om att det ibland kan vara mycket krävande att arbeta inom mode. Därför prioriterar vi våra anställdas dagliga välmående och erbjuder vardagliga varor som gratis akupunktur och koppning samt ett träningspass i veckan med personlig tränare. Två gånger om året lägger vi våra arbetsrelaterade förpliktelser åt sidan och samlas för att fira den årliga sommar- och julfesten.

Eftersom våra anställda inte omfattas av ett kollektivavtal känner vi oss engagerade i att säkerställa hållbara och rimliga arbetsvillkor och sätter den personliga friheten i första hand.

För mer information om anställda och deras villkor har vi försett dig med mer information i grafiken och tabellerna på denna sida.


SOCIAL


Vi är engagerade i att driva en ansvarsfull verksamhet och vi tror att transparens i de sociala aspekterna av vårt företag är det bästa sättet att säkerställa kontinuerliga förbättringar för våra anställda.

Anställda

Medarbetarteamet i Köpenhamn är hjärtat i vårt företag. Den består av sex heltidsanställda, varav tre ägare till Underprotection. Alla anställda är kvinnor utom VD Stephan Rosenkilde. Underskydd involverar eller engagerar inte arbetare som inte är anställda i företaget.

Mångfald, jämlikhet och inkludering är nyckelord för Underprotection då vi strävar efter att skapa bästa möjliga arbetsvillkor för våra anställda. Dessa inkluderar standardförmåner för våra heltidsanställda såsom sjukvård och föräldraledighet. Per 2022 har fem kvinnor och en man rätt att ta ut föräldraledighet - en av dem är för närvarande ledig.

Vi är medvetna om att det ibland kan vara mycket krävande att arbeta inom mode. Därför prioriterar vi våra anställdas dagliga välmående och erbjuder vardagliga varor som gratis akupunktur och koppning samt ett träningspass i veckan med personlig tränare. Två gånger om året lägger vi våra arbetsrelaterade förpliktelser åt sidan och samlas för att fira den årliga sommar- och julfesten.

Eftersom våra anställda inte omfattas av ett kollektivavtal känner vi oss engagerade i att säkerställa hållbara och rimliga arbetsvillkor och sätter den personliga friheten i första hand.

För mer information om anställda och deras villkor har vi försett dig med mer information i grafiken och tabellerna på denna sida.

VISSTE DU?

Vi lanserade vårt tillbehörsprogram redan 2011 för att undvika slöseri och nu består det av ögonmasker, scrunchies,
 toalettväskor och handväskor.

VISSTE DU?

Vi lanserade vårt tillbehörsprogram redan 2011 för att undvika slöseri och nu består det av ögonmasker, scrunchies, toalettväskor och väskor.

VÅR FÖRSÄTTNING AV HÅLLBARHET

Som ett B Corp-certifierat företag är vi juridiskt skyldiga att driva ett företag som har åtagit sig att använda vår påverkan som en kraft för det goda och gör allt i vår makt för att alltid välja de mest hållbara alternativen som finns tillgängliga i varje aspekt av vårt arbete.

Vi använder endast klassificerade och/eller certifierade hållbara material som produceras hos leverantörer (i alla led) med certifieringar som omfattar både anställda och produkter. Alla nya leverantörer screenas utifrån miljökriterier, vilket innebär att Underprotection kräver att leverantörer har minst en av följande tredjepartscertifieringar: GOTS, WRAP, SEDEX, BSCI, ISO9001-2015, OEKO-TEX och GRS.
Vi gör alltid vårt bästa för att undvika slöseri, men om det uppstår slöseri tar vi in ​​detta och använder det i vårt återtagningsprogram.

När vi inleder ett samarbete med en ny leverantör kommer vi alltid överens om våra affärsvillkor som inkluderar våra förväntningar på alla leverantörsnivåer - vilket inte lämnar utrymme för missförstånd när det kommer till mänskliga rättigheter. Det har inte förekommit några fall av bristande efterlevnad och/eller underbyggda klagomål rörande intrång i kundernas integritet och förlust av kunddata för rapporteringsperioden och alla tidigare perioder.

VISSTE DU?

Vi lanserade vårt tillbehörsprogram redan 2011 för att undvika slöseri och nu består det av ögonmasker, scrunchies, toalettväskor och väskor.

VÅR FÖRSÄTTNING AV HÅLLBARHET

Som ett B Corp-certifierat företag är vi juridiskt skyldiga att driva ett företag som har åtagit sig att använda vår påverkan som en kraft för det goda och gör allt i vår makt för att alltid välja de mest hållbara alternativen som finns tillgängliga i varje aspekt av vårt arbete.

Vi använder endast klassificerade och/eller certifierade hållbara material som produceras hos leverantörer (i alla led) med certifieringar som omfattar både anställda och produkter. Alla nya leverantörer screenas utifrån miljökriterier, vilket innebär att Underprotection kräver att leverantörer har minst en av följande tredjepartscertifieringar: GOTS, WRAP, SEDEX, BSCI, ISO9001-2015, OEKO-TEX och GRS.
Vi gör alltid vårt bästa för att undvika slöseri, men om det uppstår slöseri tar vi in ​​detta och använder det i vårt återtagningsprogram.

När vi inleder ett samarbete med en ny leverantör kommer vi alltid överens om våra affärsvillkor som inkluderar våra förväntningar på alla leverantörsnivåer - vilket inte lämnar utrymme för missförstånd när det kommer till mänskliga rättigheter. För protokollet har det inte förekommit några fall av bristande efterlevnad och/eller underbyggda klagomål rörande intrång i kundernas integritet och förlust av kunddata för rapporteringsperioden och alla tidigare perioder.

MATERIAL OCH RESURSANVÄNDNING

MATERIAL OCH RESURSANVÄNDNING

VÅR FÖRSÄTTNING AV MATERIAL

Det är ingen hemlighet att råvaruproduktion och inköp är en av de mest kritiska punkterna i modebranschen när det kommer till hållbarhet. På Underprotection har vi åtagit oss att säkerställa att råvarorna som används i våra produkter erhålls på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Dessutom beaktas alltid sociala och miljömässiga effekter under inköpsprocessen.
På Underprotection använder vi endast material som är klassade eller certifierade hållbart. Vi vill säkerställa att våra produkter i slutet av sin livscykel är så återanvändbara som möjligt, varför vi strävar efter de bästa tillgängliga kvaliteterna. Vid användning av naturmaterial väljer vi kvaliteter så nära 100% som möjligt och försöker därför undvika att kvaliteter med flera olika material blandas.

Användning av material och återvunna produkter

Majoriteten av de naturmaterial som vi använder är TENCEL Lyocell, ansvarsfull ull och ekologisk bomull. De syntetiska materialen vi använder kommer alla från återvunna källor och är GRS-certifierade för att garantera att den återvunna delen faktiskt återvinns.

Sedan återtagningsprogrammet lanserades första gången 2022 på vår hemmamarknad kommer mindre än 1 % av vårt insatsmaterial från återvunna produkter. Vi förväntar oss verkligen att denna takt kommer att öka under de följande åren i takt med att programmet får mer dragkraft.

Produktsäkerhet och märkning

Vi följer gällande EU-förordningar angående hälso- och säkerhetspåverkan av våra produkter, och vi har inte haft några fall av bristande efterlevnad sedan grundandet av Underprotection. Dessutom är alla våra GOTS-certifierade produkter som standard screenade för hälso- och säkerhetsfördelar, vilket ger våra kunder en trovärdig kvalitetsstämpel.
Utöver den fysiska märkningen som krävs har vi skapat en omfattande onlineguide för våra kunder om kassering av produkterna, säker användning och skötsel och inköp av komponenterna.

VÅR FÖRSÄTTNING AV MATERIAL

Det är ingen hemlighet att råvaruproduktion och inköp är en av de mest kritiska punkterna i modebranschen när det kommer till hållbarhet. På Underprotection har vi åtagit oss att säkerställa att råvarorna som används i våra produkter erhålls på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Dessutom beaktas alltid sociala och miljömässiga effekter under inköpsprocessen.
På Underprotection använder vi endast material som är klassade eller certifierade hållbart. Vi vill säkerställa att våra produkter i slutet av sin livscykel är så återanvändbara som möjligt, varför vi strävar efter de bästa tillgängliga kvaliteterna. Vid användning av naturmaterial väljer vi kvaliteter så nära 100% som möjligt och försöker därför undvika att kvaliteter med flera olika material blandas.

Användning av material och återvunna produkter

Majoriteten av de naturmaterial som vi använder är TENCEL Lyocell, ansvarsfull ull och ekologisk bomull. De syntetiska materialen vi använder kommer alla från återvunna källor och är GRS-certifierade för att garantera att den återvunna delen faktiskt återvinns.

Sedan återtagningsprogrammet lanserades första gången 2022 på vår hemmamarknad kommer mindre än 1 % av vårt insatsmaterial från återvunna produkter. Vi förväntar oss verkligen att denna takt kommer att öka under de följande åren i takt med att programmet får mer dragkraft.

Produktsäkerhet och märkning

Vi följer gällande EU-förordningar angående hälso- och säkerhetspåverkan av våra produkter, och vi har inte haft några fall av bristande efterlevnad sedan grundandet av Underprotection. Dessutom är alla våra GOTS-certifierade produkter som standard screenade för hälso- och säkerhetsfördelar, vilket ger våra kunder en trovärdig kvalitetsstämpel.
Utöver den fysiska märkningen som krävs har vi skapat en omfattande onlineguide för våra kunder om kassering av produkterna, säker användning och skötsel och inköp av komponenterna.

LÄR KÄNNA VÅRA MATERIAL

TENCEL ™ LYOCELL

TENCEL ™ Lyocell-fibrer är mångsidiga och erbjuder naturlig komfort. De kan kombineras med olika textilfibrer för att förbättra tygets estetik och funktionalitet. Dessa fibrer är starka, skonsamma mot huden och absorberar effektivt fukt. TENCEL ™ Lyocell-fibrer produceras med en miljömässigt ansvarsfull process med sluten slinga som återvinner bearbetat vatten och lösningsmedel.

ÅTERVINNING POLYESTER

Återvunnen polyester ses som ett miljövänligt val i textilier eftersom det kräver mindre energi att producera jämfört med ny polyester, med uppskattningar som sträcker sig från 33 % till 53 %.
Det hjälper också till att minska plastavfallet i deponier och hav eftersom det är tillverkat av återvunna flaskor och annan plast. Dessutom genererar det färre utsläpp jämfört med produktion av ny polyester. Den återvunna polyestern som används är GRS-certifierad.

BANANFIBRER

Banantyg är ett hållbart material tillverkat av bananblad. Bananväxter är miljövänliga
att växa eftersom de sällan behöver konstgödsel eller bekämpningsmedel. Fibrerna som används är i första hand avfallsämnen från överblivna stjälkar av bananplantor och bearbetas efter att frukterna har skördats. Dessa fibrer är lämpliga för att skapa lätta och fina tyger, vilket gör dem idealiska för loungewear. Bananbladsfibrer omvandlas till 100% naturlig lyocell.

ÅTERVINNING POLYAMID

Q-NOVA återvunnen polyamid är skapad av minst 99 % regenererade råvaror som skulle ha gått till spillo i textiltillverkningsindustrin. Fibern tillverkas med hjälp av ett mekaniskt regenereringssystem som inte involverar kemikalier, vilket gör slutprodukten hållbar.
Den är lämplig för att göra robusta spets- och meshtyger, perfekt för att skapa vackra underklädesdesigner. De flesta återvunna polyamidtyger som används har GRS-certifiering på grund av sitt höga innehåll av regenererat material.

ÅTERVINNING ELASTANE

Våra italienska spetstyger är gjorda av Roica Eco-Smart garn, en GRS-certifierad eco-stretch elastan som ger bekväm stretch. Detta garn är framställt med hjälp av en återvinningsteknik som innehåller över 50 % industriellt avfall från textiltillverkning. Det stretchiga garnet är en viktig komponent för att skapa moderna, smarta och ansvarsfullt tillverkade underkläder som är designade för vardagsbruk och stödjer produktutvecklingen för Circular Economy.

MJÖLKFIBER

Mjölkfiber är en textil tillverkad av surmjölk från mejeriindustrin. Mjölkproteinet extraheras och förvandlas till en fin, glänsande fiber som kan spinnas till tyg. Det resulterande materialet är otroligt mjukt och delar likheter med siden. Mjölkfiberns bakteriostatiska karaktär gör den till ett idealiskt val för produktion av underkläder. Eftersom materialet är en biprodukt och kräver minimalt med kemikalier under produktionen anses det vara ett hållbart tyg.

EKOLOGISK BOMULL

Ekologisk bomull produceras utan användning av bekämpningsmedel, syntetiska tillväxtregulatorer eller genetiskt modifierade frön. Certifieringsorganisationer verifierar att ekologiska leverantörer endast använder tillåtna metoder och material i produktionen. Naturlig växtföljd används ofta på fälten, vilket resulterar i bördigare jord och högre avkastning av resistenta växter. Vår ekologiska bomull är GOTS-certifierad.

ÅTERVINNING ULL

Vi prioriterar återanvändning framför produktion och använder återvunnen ull för att spara råvaror och ge nytt liv åt gamla plagg. Processen involverar omspinning och vävning eller stickning av trasigt tyg till nytt material, som kräver mindre energi och genererar mindre tygavfall. Återvunnen ull är mycket slitstark och bekväm och har förmågan att reglera kroppstemperaturen väl.

Vår återvunna ull tillverkas i Europa.

 

ANSVARIG ULL

Vi strävar efter etisk inköp av ny ull som används i några av våra stickade produkter. Vår klorfria merinoull är 100 % mulesingfri, med regelbunden rengöring och trimning av fåren för att säkerställa
deras hälsa och välbefinnande.

Vår ull är tillverkad i Europa och är mjuk, andas och lättskött.

TENCEL ™ LYOCELL

TENCEL ™ Lyocell-fibrer är mångsidiga och erbjuder naturlig komfort. De kan kombineras med olika textilfibrer för att förbättra tygets estetik och funktionalitet. Dessa fibrer är starka, skonsamma mot huden och absorberar effektivt fukt. TENCEL ™ Lyocell-fibrer produceras med en miljömässigt ansvarsfull process med sluten slinga som återvinner bearbetat vatten och lösningsmedel.

ÅTERVINNING POLYESTER

Återvunnen polyester ses som ett miljövänligt val i textilier eftersom det kräver mindre energi att producera jämfört med ny polyester, med uppskattningar som sträcker sig från 33 % till 53 %.
Det hjälper också till att minska plastavfallet i deponier och hav eftersom det är tillverkat av återvunna flaskor och annan plast. Dessutom genererar det färre utsläpp jämfört med produktion av ny polyester. Den återvunna polyestern som används är GRS-certifierad.

BANANFIBRER

Banantyg är ett hållbart material tillverkat av bananblad. Bananväxter är miljövänliga
att växa eftersom de sällan behöver konstgödsel eller bekämpningsmedel. Fibrerna som används är i första hand avfallsämnen från överblivna stjälkar av bananplantor och bearbetas efter att frukterna har skördats. Dessa fibrer är lämpliga för att skapa lätta och fina tyger, vilket gör dem idealiska för loungewear. Bananbladsfibrer omvandlas till 100% naturlig lyocell.

ÅTERVINNING POLYAMID

Q-NOVA återvunnen polyamid är skapad av minst 99 % regenererade råvaror som skulle ha gått till spillo i textiltillverkningsindustrin. Fibern tillverkas med hjälp av ett mekaniskt regenereringssystem som inte involverar kemikalier, vilket gör slutprodukten hållbar.
Den är lämplig för att göra robusta spets- och meshtyger, perfekt för att skapa vackra underklädesdesigner. De flesta återvunna polyamidtyger som används har GRS-certifiering på grund av sitt höga innehåll av regenererat material.

ÅTERVINNING ELASTANE

Våra italienska spetstyger är gjorda av Roica Eco-Smart garn, en GRS-certifierad eco-stretch elastan som ger bekväm stretch. Detta garn är framställt med hjälp av en återvinningsteknik som innehåller över 50 % industriellt avfall från textiltillverkning. Det stretchiga garnet är en viktig komponent för att skapa moderna, smarta och ansvarsfullt tillverkade underkläder som är designade för vardagsbruk och stödjer produktutvecklingen för Circular Economy.

MJÖLKFIBER

Mjölkfiber är en textil tillverkad av surmjölk från mejeriindustrin. Mjölkproteinet extraheras och förvandlas till en fin, glänsande fiber som kan spinnas till tyg. Det resulterande materialet är otroligt mjukt och delar likheter med siden. Mjölkfiberns bakteriostatiska karaktär gör den till ett idealiskt val för produktion av underkläder. Eftersom materialet är en biprodukt och kräver minimalt med kemikalier under produktionen anses det vara ett hållbart tyg.

EKOLOGISK BOMULL

Ekologisk bomull produceras utan användning av bekämpningsmedel, syntetiska tillväxtregulatorer eller genetiskt modifierade frön. Certifieringsorganisationer verifierar att ekologiska leverantörer endast använder tillåtna metoder och material i produktionen. Naturlig växtföljd används ofta på fälten, vilket resulterar i bördigare jord och högre avkastning av resistenta växter. Vår ekologiska bomull är GOTS-certifierad.

ÅTERVINNING ULL

Vi prioriterar återanvändning framför produktion och använder återvunnen ull för att spara råvaror och ge nytt liv åt gamla plagg. Processen involverar omspinning och vävning eller stickning av trasigt tyg till nytt material, som kräver mindre energi och genererar mindre tygavfall. Återvunnen ull är mycket slitstark och bekväm och har förmågan att reglera kroppstemperaturen väl.

Vår återvunna ull tillverkas i Europa.

 

ANSVARIG ULL

Vi strävar efter etisk inköp av ny ull som används i några av våra stickade produkter. Vår klorfria merinoull är 100 % mulesingfri, med regelbunden rengöring och trimning av fåren för att säkerställa
deras hälsa och välbefinnande.

Vår ull är tillverkad i Europa och är mjuk, andas och lättskött.

Läs mer om vårt material här .

RESURSANVÄNDNING

Klimatförändringarna och de massiva frågorna relaterade till dem är fortfarande en av världens mest akuta utmaningar. Som ett litet men globalt varumärke vill vi ta ledningen och spela vår roll i att tackla klimatkrisen - för framtiden för vår verksamhet och vår planet. Vi strävar efter att använda de material som har lägst miljöpåverkan i våra kollektioner, och vi är dedikerade till att ständigt utvecklas när nya innovationer blir tillgängliga.

På våra anläggningar i Köpenhamn uppmuntrar vi vår hyresvärd att installera solpaneler i framtiden. Det är ett litet steg, men vi är övertygade om att vi kan påverka våra intressenter att agera, så morgondagens solsken kan driva våra anläggningar.

En central del i att ta ansvar för användningen av världens begränsade naturresurser är att få kunskap om vår egen påverkan. Det är därför vi från och med i år övervakar vår totala energianvändning och kartlägger våra totala växthusgasutsläpp.
Detta är en mycket komplex process eftersom den kräver data från all verksamhet i vårt företag. För närvarande kan vi inte samla in data om vår användning av fjärrvärme på grund av komplex administration.

Det framgår av grafiken att våra största utsläpp ligger inom scope 3 . GHG scope 3-utsläpp avser alla de utsläpp ett företag ansvarar för utanför sina egna väggar - det vill säga alla utsläpp från företagens värdekedja.

* Utsläppen baseras på den energiförbrukning som beskrivs ovan och på all tillgänglig data från värdekedjan såsom produktion och transporter. Dessa data är delvis bristfälliga eftersom inte all data från värdekedjan tillhandahålls. Utsläppen beräknas i Klimakompasset av Danska Erhvervsstyrelsen.  Klimatkompassen bygger på det internationellt erkända Greenhouse Gas Protocol. Det är första året vi registrerar och mäter våra utsläpp, varför vi först kan rapportera om minskningen av växthusgasutsläppen från och med nästa år.
Utsläppen baseras på vår egen input och input från våra leverantörer och är inte tredjepartsgodkända.

RESURSANVÄNDNING

Klimatförändringarna och de massiva frågorna relaterade till dem är fortfarande en av världens mest akuta utmaningar. Som ett litet men globalt varumärke vill vi ta ledningen och spela vår roll i att tackla klimatkrisen - för framtiden för vår verksamhet och vår planet. Vi strävar efter att använda de material som har lägst miljöpåverkan i våra kollektioner, och vi är dedikerade till att ständigt utvecklas när nya innovationer blir tillgängliga.

På våra anläggningar i Köpenhamn uppmuntrar vi vår hyresvärd att installera solpaneler i framtiden. Det är ett litet steg, men vi är övertygade om att vi kan påverka våra intressenter att agera, så morgondagens solsken kan driva våra anläggningar.

En central del i att ta ansvar för användningen av världens begränsade naturresurser är att få kunskap om vår egen påverkan. Det är därför vi från och med i år övervakar vår totala energianvändning och kartlägger våra totala växthusgasutsläpp.
Detta är en mycket komplex process eftersom den kräver data från all verksamhet i vårt företag. För närvarande kan vi inte samla in data om vår användning av fjärrvärme på grund av komplex administration.


Det framgår av grafiken att våra största utsläpp ligger inom scope 3
. GHG scope 3-utsläpp avser alla de utsläpp ett företag ansvarar för utanför sina egna väggar - det vill säga alla utsläpp från företagens värdekedja.

* Utsläppen baseras på den energiförbrukning som beskrivs ovan och på all tillgänglig data från värdekedjan såsom produktion och transporter. Dessa data är delvis bristfälliga eftersom inte all data från värdekedjan tillhandahålls. Utsläppen beräknas i Klimakompasset av Danska Erhvervsstyrelsen.  Klimatkompassen bygger på det internationellt erkända Greenhouse Gas Protocol. Det är första året vi registrerar och mäter våra utsläpp, varför vi först kan rapportera om minskningen av växthusgasutsläppen från och med nästa år.
Utsläppen baseras på vår egen input och input från våra leverantörer och är inte tredjepartsgodkända.

VISSTE DU?

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att driva produktionsanläggningen och hon skördar också regnvatten.
Hon är vår första och äldsta leverantör och vi har jobbat
med henne i 13 år nu och hjälpt henne att skaffa GOTS &
ISO-9001:2015-certifieringar.

VISSTE DU?

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att driva produktionsanläggningen och hon skördar också regnvatten.
Hon är vår första och äldsta leverantör och vi har jobbat
med henne i 13 år nu och hjälpt henne att skaffa GOTS &
ISO-9001:2015-certifieringar.

VISSTE DU?

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att driva produktionsanläggningen och hon skördar också regnvatten. Hon är vår första och äldsta leverantör och vi har arbetat med henne i 13 år nu och hjälpt henne att skaffa GOTS &
ISO-9001:2015-certifieringar.

Av alla insamlade och beräknade utsläpp kan totalt 79 % hänföras till godstransporter. Det beror främst på flygtrafiken som släpper ut enorma mängder CO 2 och står för en stor del av frakten från Kina och Indien * .
Detta är ett fokusområde som vi kommer att ta på största allvar i framtiden och arbeta för att minska. All vår inköp av material är placerad nära våra fabriker och de är alla strategiskt utvalda för att undvika onödiga transporter.

* Det bör noteras att beräkningarna har gjorts med hjälp av The Radiative Forcing Index (FRI) faktor - en multiplikator som tar hänsyn till gaser som släpps ut till atmosfären när man flyger på höjden. Denna faktor ger det mest rättmätiga utsläppet, eftersom utsläpp på hög höjd är mer skadliga. Denna faktor måste beaktas när vi jämför våra flygutsläpp med andra liknande data.

Av alla insamlade och beräknade utsläpp kan totalt 79 % hänföras till godstransporter. Det beror främst på flygtrafiken som släpper ut enorma mängder CO 2 och står för en stor del av frakten från Kina och Indien * .
Detta är ett fokusområde som vi kommer att ta på största allvar i framtiden och arbeta för att minska. All vår inköp av material är placerad nära våra fabriker och de är alla strategiskt utvalda för att undvika onödiga transporter.

* Det bör noteras att beräkningarna har gjorts med hjälp av The Radiative Forcing Index (FRI) faktor - en multiplikator som tar hänsyn till gaser som släpps ut till atmosfären när man flyger på höjden. Denna faktor ger det mest rättmätiga utsläppet, eftersom utsläpp på hög höjd är mer skadliga. Denna faktor måste beaktas när vi jämför våra flygutsläpp med andra liknande data.Avfall

Vi driver bara ett litet kontor och lager, så genereringen av avfall är begränsad. Dessutom är vårt kontor en del av en gemensam anläggning och som sådan har vi delade sopkärl. Vi har inte mätt vår allmänna avfallsgenerering, eftersom den inte bedöms vara signifikant. Vi har övertalat vår hyresvärd att installera fler papperskorgar så att så mycket avfall som möjligt kan återvinnas.

Vi har dock initierat en policy redan 2010 att aldrig slösa oanvända, returnerade och skadade textilier. Vi sparar den tills vi hittar en användning för den.
År 2022 lanserade vi vår första återanvända kollektion någonsin, som består av accessmaterial som vi har sparat under åren som nya accessoarer och väskor. Det betydande avfallet genereras hos våra leverantörer och eftersom vi var medvetna om detta sedan starten 2010, lanserade vi vår tillbehörslinje 2012, bestående av ögonmasker, toalettpåsar och scrunchies för att minimera och eliminera detta problem.


Avfall

Vi driver bara ett litet kontor och lager, så genereringen av avfall är begränsad. Dessutom är vårt kontor en del av en gemensam anläggning och som sådan har vi delade sopkärl. Vi har inte mätt vår allmänna avfallsgenerering, eftersom den inte bedöms vara signifikant. Vi har övertalat vår hyresvärd att installera fler papperskorgar så att så mycket avfall som möjligt kan återvinnas.

Vi har dock initierat en policy redan 2010 att aldrig slösa oanvända, returnerade och skadade textilier. Vi sparar den tills vi hittar en användning för den.
2022 lanserade vi vår första återanvända kollektion någonsin, som består av accessmaterial som vi har sparat under åren som nya accessoarer och väskor. Det betydande avfallet genereras hos våra leverantörer och eftersom vi var medvetna om detta sedan starten 2010, lanserade vi vår tillbehörslinje 2011, bestående av ögonmasker, toalettpåsar och scrunchies för att minimera och eliminera detta problem.

STÄNGNING AV LOOPEN

STÄNGNING AV LOOPEN

Cirkuläritet är en avgörande aspekt av hållbart mode. Den betonar behovet av att minimera slöseri och maximera värdet av resurser i produktion och konsumtion av modeprodukter. I ett cirkulärt modesystem hålls material i bruk så länge som möjligt, genom metoder som återvinning, upcycling och återanvändning. Detta minskar inte bara modets miljöpåverkan utan skapar också nya ekonomiska möjligheter och främjar social hållbarhet genom att stödja rättvisa och etiska arbetsvillkor.

Produktanvändning och förlängd livslängd

Vårdpolicy

Hållbarhet är inte bara ett val av material och produktionsvillkor. Vi arbetar för att säkerställa hållbarheten på allt vi tillverkar genom höga kvalitetsstandarder.

Modeindustrin behöver gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell, och vi försöker göra vår del genom att beakta hela cykeln för våra produkter från produktion till nedbrytning av material. Därför uppmuntrar vi våra kunder att ta väl hand om sina älskade plagg.

Det mest hållbara du kan göra som kund är att konsumera klokt och tvätta och vårda de saker du skaffar ordentligt. På det sättet kan dina produkter leva så länge som möjligt – till gagn för dig och vår planet. Vi förser våra kunder med en noggrann tvätt- och skötselguide för alla våra olika plaggtyper - Läs mer här .


Cirkuläritet är en avgörande aspekt av hållbart mode. Den betonar behovet av att minimera slöseri och maximera värdet av resurser i produktion och konsumtion av modeprodukter. I ett cirkulärt modesystem hålls material i bruk så länge som möjligt, genom metoder som återvinning, upcycling och återanvändning. Detta minskar inte bara modets miljöpåverkan utan skapar också nya ekonomiska möjligheter och främjar social hållbarhet genom att stödja rättvisa och etiska arbetsvillkor.

Produktanvändning och förlängd livslängd

Vårdpolicy

Hållbarhet är inte bara ett val av material och produktionsvillkor. Vi arbetar för att säkerställa hållbarheten på allt vi tillverkar genom höga kvalitetsstandarder.

Modeindustrin behöver gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell, och vi försöker göra vår del genom att beakta hela cykeln för våra produkter från produktion till nedbrytning av material. Därför uppmuntrar vi våra kunder att ta väl hand om sina älskade plagg.

Det mest hållbara du kan göra som kund är att konsumera klokt och tvätta och vårda de saker du skaffar ordentligt. På det sättet kan dina produkter leva så länge som möjligt – till gagn för dig och vår planet. Vi förser våra kunder med en noggrann tvätt- och skötselguide för alla våra olika plaggtyper - Läs mer här .

LEVERANSKEDJAN – ARBETA TILLSAMMANS

LEVERANSKEDJAN – ARBETA TILLSAMMANS

 Vår globala leveranskedja

Försörjningskedjan för Underprotection, liksom i textilindustrin i allmänhet, består av många nivåer och operationer som visualiseras i diagrammet.
Ju mer vi går uppåt i försörjningskedjan desto mer komplext blir det att kontrollera processerna och säkerställa full synlighet.


 

Vår globala leveranskedja

Försörjningskedjan för Underprotection, liksom i textilindustrin i allmänhet, består
av många nivåer och operationer som visualiseras i diagrammet.
Ju mer vi går uppåt i försörjningskedjan desto mer komplext blir det att kontrollera processerna och säkerställa full synlighet.

Bygga en socialt ansvarsfull försörjningskedja

Uppförandekod

På Underprotection arbetar vi hårt för att främja synlighet och förbättra övergripande villkor för alla nivåer i leverantörskedjan. Med vår uppförandekod har vi skapat en uppsättning standarder som förbinder oss att driva en ansvarsfull och hållbar verksamhet, för att säkerställa att våra produkter produceras under ansvarsfulla förhållanden.

Vi uppmuntrar våra affärspartners att åta sig att implementera standarderna, processerna och kraven i denna uppförandekod i sin egen verksamhet och att samarbeta med sina leverantörer och affärspartners för att även implementera policyerna, standarderna och processerna i koden.

Vår uppförandekod innehåller flera ämnen inom Mänskliga rättigheter & Arbetsrätt och Miljö, såsom politik gällande barnarbete, anställningsvillkor, löner och förmåner, kemikalier, luftkvalitet och djurskydd. Trots att vi arbetar med våra leverantörer för att skapa säkra arbetsförhållanden, inser vi de potentiella riskerna. De flesta av våra leverantörer finns dock i Europa där dessa ämnen hanteras bättre.

Hos våra leverantörer i Indien och Kina där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är mindre vanliga finns det risk för att de anställdas rättigheter kränks. Dessa risker inkluderar användning av barnarbete, tvångsarbete och unga arbetstagare som utsätts för farligt arbete. Även om vi inte har identifierat faktiska negativa effekter i leverantörskedjan när det gäller dessa ämnen, gör vi vårt bästa för att minska dessa risker via tredjepartscertifieringar och fortsätta dialogen med leverantörerna. Vi har samarbetat med en handfull av våra leverantörer i mer än ett decennium och besökt deras anläggningar flera gånger under åren. Vid alla våra besök har vi lämnat intrycket av att arbetarna behandlas väl och i enlighet med vår uppförandekod.

Att arbeta i en global leveranskedja kan risken för korruption någonstans i nivåerna uppströms uppstå. Ju mer uppströms, desto mindre synlighet, men ändå bedömer vi 100 % av vår verksamhet med avseende på risker relaterade till korruption och har ännu inte registrerat bekräftade incidenter av korruption. Ändå är vi medvetna om att korruption troligen förekommer trots vår uppförandekod och användning av betrodda partners. Vi tror att riskbedömning och att sätta press på våra partners successivt kommer att minska risken för korruption, så att vi alla kan anamma en mer pålitlig och förtroendefull morgondag.

Läs vår fullständiga uppförandekod här .

Bygga ett socialt ansvarstagande
Försörjningskedjan


Uppförandekod

På Underprotection arbetar vi hårt för att främja synlighet och förbättra övergripande villkor för alla nivåer i leverantörskedjan. Med vår uppförandekod har vi skapat en uppsättning standarder som förbinder oss att driva en ansvarsfull och hållbar verksamhet, för att säkerställa att våra produkter produceras under ansvarsfulla förhållanden.

Vi uppmuntrar våra affärspartners att åta sig att implementera standarderna, processerna och kraven i denna uppförandekod i sin egen verksamhet och att samarbeta med sina leverantörer och affärspartners för att även implementera policyerna, standarderna och processerna i koden.

Vår uppförandekod innehåller flera ämnen inom Mänskliga rättigheter & Arbetsrätt och Miljö, såsom politik gällande barnarbete, anställningsvillkor, löner och förmåner, kemikalier, luftkvalitet och djurskydd. Trots att vi arbetar med våra leverantörer för att skapa säkra arbetsförhållanden, inser vi de potentiella riskerna. De flesta av våra leverantörer finns dock i Europa där dessa ämnen hanteras bättre.

Hos våra leverantörer i Indien och Kina där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är mindre vanliga finns det risk för att de anställdas rättigheter kränks. Dessa risker inkluderar användning av barnarbete, tvångsarbete och unga arbetstagare som utsätts för farligt arbete. Även om vi inte har identifierat faktiska negativa effekter i leverantörskedjan när det gäller dessa ämnen, gör vi vårt bästa för att minska dessa risker via tredjepartscertifieringar och fortsätta dialogen med leverantörerna. Vi har samarbetat med en handfull av våra leverantörer i mer än ett decennium och besökt deras anläggningar flera gånger under åren. Vid alla våra besök har vi lämnat intrycket av att arbetarna behandlas väl och i enlighet med vår uppförandekod.

Att arbeta i en global leveranskedja kan risken för korruption någonstans i nivåerna uppströms uppstå. Ju mer uppströms, desto mindre synlighet, men ändå bedömer vi 100 % av vår verksamhet med avseende på risker relaterade till korruption och har ännu inte registrerat bekräftade incidenter av korruption. Ändå är vi medvetna om att korruption troligen förekommer trots vår uppförandekod och användning av betrodda partners. Vi tror att riskbedömning och att sätta press på våra partners successivt kommer att minska risken för korruption, så att vi alla kan anamma en mer pålitlig och förtroendefull morgondag.

Läs vår fullständiga uppförandekod här .


VISSTE DU?

Alla våra leverantörer screenas utifrån sociala och miljömässiga kriterier. Vi accepterar endast leverantörer som har minst en av följande certifieringar: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP
och Oeko-Tex.

VISSTE DU?

Alla våra leverantörer screenas utifrån sociala och miljömässiga kriterier. Vi accepterar endast leverantörer som har minst en av följande certifieringar: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP och Oeko-Tex.

Bygga ett socialt ansvarstagande
Försörjningskedjan


Uppförandekod

På Underprotection arbetar vi hårt för att främja synlighet och förbättra övergripande villkor för alla nivåer i leverantörskedjan. Med vår uppförandekod har vi skapat en uppsättning standarder som förbinder oss att driva en ansvarsfull och hållbar verksamhet, för att säkerställa att våra produkter produceras under ansvarsfulla förhållanden.

Vi uppmuntrar våra affärspartners att åta sig att implementera standarderna, processerna och kraven i denna uppförandekod i sin egen verksamhet och att samarbeta med sina leverantörer och affärspartners för att även implementera policyerna, standarderna och processerna i koden.

Vår uppförandekod innehåller flera ämnen inom Mänskliga rättigheter & Arbetsrätt och Miljö, såsom politik gällande barnarbete, anställningsvillkor, löner och förmåner, kemikalier, luftkvalitet och djurskydd. Trots att vi arbetar med våra leverantörer för att skapa säkra arbetsförhållanden, inser vi de potentiella riskerna. De flesta av våra leverantörer finns dock i Europa där dessa ämnen hanteras bättre.

Hos våra leverantörer i Indien och Kina där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är mindre vanliga finns det risk för att de anställdas rättigheter kränks. Dessa risker inkluderar användning av barnarbete, tvångsarbete och unga arbetstagare som utsätts för farligt arbete. Även om vi inte har identifierat faktiska negativa effekter i leverantörskedjan när det gäller dessa ämnen, gör vi vårt bästa för att minska dessa risker via tredjepartscertifieringar och fortsätta dialogen med leverantörerna. Vi har samarbetat med en handfull av våra leverantörer i mer än ett decennium och besökt deras anläggningar flera gånger under åren. Vid alla våra besök har vi lämnat intrycket av att arbetarna behandlas väl och i enlighet med vår uppförandekod.

Att arbeta i en global leveranskedja kan risken för korruption någonstans i nivåerna uppströms uppstå. Ju mer uppströms, desto mindre synlighet, men ändå bedömer vi 100 % av vår verksamhet med avseende på risker relaterade till korruption och har ännu inte registrerat bekräftade incidenter av korruption. Ändå är vi medvetna om att korruption troligen förekommer trots vår uppförandekod och användning av betrodda partners. Vi tror att riskbedömning och att sätta press på våra partners successivt kommer att minska risken för korruption, så att vi alla kan anamma en mer pålitlig och förtroendefull morgondag.

Läs vår fullständiga uppförandekod här .


VISSTE DU?

Alla våra leverantörer screenas utifrån sociala och miljömässiga kriterier. Vi accepterar endast leverantörer som har minst en av följande certifieringar: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP och Oeko-Tex.

VISSTE DU?

Alla våra leverantörer screenas utifrån sociala och miljömässiga kriterier. Vi accepterar endast leverantörer som har minst en av följande certifieringar: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP och Oeko-Tex.

Våra hållbara partnerskap

Hållbara samarbeten är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att förbättra och utveckla innovativa lösningar för en bättre framtid. 'I Tråd Med Verden' är ett vackert exempel på hur dessa samarbeten kan gynna världen på var och en av de tre nedersta linjerna, men vi är också engagerade i flera andra projekt som alla arbetar för en mer hållbar morgondag.


Hållbara samarbeten är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att förbättra och utveckla innovativa lösningar för en bättre framtid. 'I Tråd Med Verden' är ett vackert exempel på hur dessa samarbeten kan gynna världen på var och en av de tre nedersta linjerna, men vi är också engagerade i flera andra projekt som alla arbetar för en mer hållbar morgondag.Vi har tagit fram en kollektion i samarbete med Rodinia Generation som vi är oerhört stolta över. Varje individuell stil i denna exklusiva kollektion trycks utan användning av vatten, vilket är en verkligt viktig förändring när det kommer till tryckta textilier. Rodinia Generations produktion är en banbrytande lösning som gör att vi kan höja vår hållbarhetsnivå och ta ännu mer ansvar.

Alla stilar sys i en fabrik i Europa. Hållbar hela vägen,
så att du kan handla med gott samvete.

Handla kollektionen här .


ReSea Project har ett uppdrag att stoppa världshaven från att svämma över med plast, och hela projektet skapar positiva vågor i det globala samhället. Saneringsprocessen och lösningen är samhällsdriven, vilket innebär att ReSea anställer människor i lokala samhällen för att samla in all plast som förorenar världens hav och floder. För att vara mer exakt har vi åtagit oss att rena 1000 kg plastavfall från hav och floder tillsammans med ReSea-projektet. Motsvarande 50 000 plastflaskor (500 ml) varje år. Varje gång du köper ett stycke Under Protection stödjer du denna rörelse.

Tillsammans. För ett plastfritt hav.
Läs mer här .

Vi gör världen lite grönare tillsammans med Treeapp. Målet med Treeapp är att förbättra världen vi lever i genom att plantera träd varje dag. Träden finansieras av miljömedvetna varumärken och plantering av träden utförs av lokala trädplanteringspartners som ser till att varje träd de planterar gynnar naturen, djurlivet och det lokala samhället. För att vara mer exakt planterar vi fast 150 träd varje månad, och dessutom ger vi dig möjlighet att plantera träd när du handlar.

Träd för träd gör vi världen lite grönare för varje dag. Fram till denna tidpunkt har 3000 träd planterats på grund av detta samarbete. Akademiska forskare har analyserat de trädslag som planterats över dessa platser och gav en försiktig uppskattning av mängden kol som träden kommer att absorbera under hela sin livstid.
Varje år är vårt mål att öka vårt engagemang för att plantera träd.
Läs mer här
.Utforska våra andra gröna vänner här .


Vi har tagit fram en kollektion i samarbete med Rodinia Generation som vi är oerhört stolta över. Varje individuell stil i denna exklusiva kollektion trycks utan användning av vatten, vilket är en verkligt viktig förändring när det kommer till tryckta textilier. Rodinia Generations produktion är en banbrytande lösning som gör att vi kan höja vår hållbarhetsnivå och ta ännu mer ansvar.

Alla stilar sys i en fabrik i Europa. Hållbar hela vägen,
så att du kan handla med gott samvete.

Handla kollektionen här .


ReSea Project har ett uppdrag att stoppa världshaven från att svämma över med plast, och hela projektet skapar positiva vågor i det globala samhället. Saneringsprocessen och lösningen är samhällsdriven, vilket innebär att ReSea anställer människor i lokala samhällen för att samla in all plast som förorenar världens hav och floder. För att vara mer exakt har vi åtagit oss att rena 1000 kg plastavfall från hav och floder tillsammans med ReSea-projektet. Motsvarande 50 000 plastflaskor (500 ml) varje år. Varje gång du köper ett stycke Under Protection stödjer du denna rörelse.

Tillsammans. För ett plastfritt hav.
Läs mer här .

Vi gör världen lite grönare tillsammans med Treeapp. Målet med Treeapp är att förbättra världen vi lever i genom att plantera träd varje dag. Träden finansieras av miljömedvetna varumärken och plantering av träden utförs av lokala trädplanteringspartners som ser till att varje träd de planterar gynnar naturen, djurlivet och det lokala samhället. För att vara mer exakt planterar vi fast 150 träd varje månad, och dessutom ger vi dig möjlighet att plantera träd när du handlar.

Träd för träd gör vi världen lite grönare för varje dag. Fram till denna tidpunkt har 3000 träd planterats på grund av detta samarbete. Akademiska forskare har analyserat de trädslag som planterats över dessa platser och gav en försiktig uppskattning av mängden kol som träden kommer att absorbera under hela sin livstid.
Varje år är vårt mål att öka vårt engagemang för att plantera träd.
Läs mer här
.


Utforska våra andra gröna vänner här .


Vi har tagit fram en kollektion i samarbete med Rodinia Generation som vi är oerhört stolta över. Varje individuell stil i denna exklusiva kollektion trycks utan användning
av vatten, vilket är en verkligt viktig förändring när det kommer till tryckta textilier. Rodinia Generations produktion är en banbrytande lösning som gör att vi kan höja vår hållbarhetsnivå och ta ännu mer ansvar.

Alla stilar sys i en fabrik i Europa. Hållbar hela vägen så att du kan handla med gott samvete.

Handla kollektionen här .


ReSea Project har ett uppdrag att stoppa världshaven från att svämma över med plast, och hela projektet skapar positiva vågor i det globala samhället. Saneringsprocessen och lösningen är samhällsdriven, vilket innebär att ReSea anställer människor i lokala samhällen för att samla in all plast som förorenar världens hav och floder. För att vara mer exakt har vi åtagit oss att rena 1000 kg plastavfall från hav och floder tillsammans med ReSea-projektet. Motsvarande 50 000 plastflaskor (500 ml) varje år. Varje gång du köper ett stycke Under Protection stödjer du denna rörelse.

Tillsammans. För ett plastfritt hav.
Läs mer här .

Vi gör världen lite grönare tillsammans med Treeapp. Målet med Treeapp är att förbättra världen vi lever i genom att plantera träd varje dag. Träden finansieras av miljömedvetna varumärken och plantering av träden utförs av lokala trädplanteringspartners som ser till att varje träd de planterar gynnar naturen, djurlivet och det lokala samhället. För att vara mer exakt planterar vi fast 150 träd varje månad, och dessutom ger vi dig möjlighet att plantera träd när du handlar.

Träd för träd gör vi världen lite grönare för varje dag. Fram till denna tidpunkt har 3000 träd planterats på grund av detta samarbete. Akademiska forskare har analyserat de trädslag som planterats över dessa platser och gav en försiktig uppskattning av mängden kol som träden kommer att absorbera under hela sin livstid.
Varje år är vårt mål att öka vårt engagemang för att plantera träd.
Läs mer här
.


Utforska våra andra gröna vänner här .

BERÄTTA VAD DU TYCKER

Vi inbjuder dig att ta del av vår hållbara framtid.
För frågor och feedback om vår rapport, vänligen kontakta oss på info@underprotection.dk

BERÄTTA VAD DU TYCKER

Vi inbjuder dig att ta del av vår hållbara framtid.
För frågor och feedback om vår rapport, vänligen kontakta oss på info@underprotection.dk

NÄSTAN LIKA HÅLLBAR SOM ATT VARA NAKEN