FN:s GLOBALA MÅL

FN:s GLOBALA MÅL

FN:s GLOBALA MÅL

Målen trädde i kraft den 1 januari 2016 och ska sätta oss på en kurs mot en mer hållbar utveckling för både människor och planeten vi lever på fram till 2030. De globala målen utgör 17 konkreta mål och 169 delmål, som förbinder alla FN:s 193 medlemsländer att helt avskaffa fattigdom och hunger i världen, minska ojämlikheter, säkerställa god utbildning och bättre hälsa för alla, anständiga jobb och mer hållbar ekonomisk tillväxt . (Verdensmålene introduktion, verdensmålene.dk)

DIREKT PÅVERKAN

DIREKT PÅVERKAN

JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN

Vi är seriösa förespråkare för jämställdhet, varför några av våra huvudleverantörer är oberoende, skickliga kvinnor. Vi samarbetar endast med leverantörer som har en eller flera arbetskraftscertifieringar som säkerställer jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen.

Vi är seriösa förespråkare för jämställdhet, varför några av våra huvudleverantörer är oberoende, skickliga kvinnor. Vi samarbetar endast med leverantörer som har en eller flera arbetskraftscertifieringar som säkerställer jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen.

RENT VATTEN OCH SANITERING

Vi följer REACH-direktivets riktlinjer för kemikalieanvändning, och alla våra material är OEKO-TEX-certifierade, så vi tar bort skadliga ämnen från våra textilprodukter. Vår TENCEL™ Lyocell är tillverkad med ett slutet system, vilket gör att nästan inget lösningsmedel kommer ut i ekosystemet. Istället återvinns det upprepade gånger för att producera nya fibrer och minimera skadligt avfall.

Vi följer REACH-direktivets riktlinjer för kemikalieanvändning, och alla våra material är OEKO-TEX-certifierade, så vi tar bort skadliga ämnen från våra textilprodukter. Vår TENCEL™ Lyocell är tillverkad med ett slutet system, vilket gör att nästan inget lösningsmedel kommer ut i ekosystemet. Istället återvinns det upprepade gånger för att producera nya fibrer och minimera skadligt avfall.

ANÄNDLIGA JOBB OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi har en lång historia av att anställa praktikanter och studenter och göra dem till heltidsanställda. Vi samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden och följer BSCI-, SEDEX- och/eller WRAP-standarder. Genom våra gröna vänner; ReSea och TreeApp, våra månatliga investeringar hjälper till att upprätthålla arbete för underprivilegierade människor i utvecklingsvärlden.

Vi har en lång historia av att anställa praktikanter och studenter och göra dem till heltidsanställda. Vi samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden och följer BSCI-, SEDEX- och/eller WRAP-standarder. Genom våra gröna vänner; ReSea och TreeApp, våra månatliga investeringar hjälper till att upprätthålla arbete för underprivilegierade människor i utvecklingsvärlden.

MINDRE Ojämlikhet

Vi har etablerat ett långt och fruktbart partnerskap med vår huvudleverantör i Indien, vilket hjälper henne att skapa en ansvarsfull verksamhet som gör att hon kan betala skäliga löner och säkra fasta tjänster för sina anställda.

Vi har etablerat ett långt och fruktbart partnerskap med vår huvudleverantör i Indien, vilket hjälper henne att skapa en hållbar verksamhet som gör att hon kan betala rättvisa löner och säkra jobb åt sina anställda.

ANSVARSFULLT FÖRBRUKNING OCH PRODUKTION

Genom certifieringar har vi ett direkt inflytande på en mer ansvarsfull produktion. Specifikt har vi som företag erhållit B Corp™-certifieringen för att säkerställa och dokumentera vår helhetssyn på ansvarsfull konsumtion och produktion. Vårt Take-Back-program är det senaste initiativet som vi har etablerat för att öka cirkulariteten hos våra produkter, och programmet måste säkerställa att gamla Underprotection-produkter antingen återanvänds eller återanvänds efter slutet av deras livslängd.

Genom certifieringar har vi ett direkt inflytande på en mer ansvarsfull produktion. Specifikt har vi som företag erhållit B Corp™-certifieringen för att säkerställa och dokumentera vår helhetssyn på ansvarsfull konsumtion och produktion. Vi arbetar kontinuerligt med initiativ för att öka cirkulariteten för våra produkter och kommer snart att presentera vår returmodell.

KLIMATANSTRÄVNINGAR

Vi strävar efter att använda material med lägsta miljöpåverkan i våra kollektioner och är dedikerade till att ständigt utvecklas när nya initiativ blir tillgängliga.

Vi strävar efter att använda material med lägsta miljöpåverkan i våra kollektioner och är dedikerade till att ständigt utvecklas när nya initiativ blir tillgängliga.

LIVET I HAVET

Vi är otroligt oroade över det allmänna tillståndet för våra floder och hav, och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att skapa en hållbar framtid. Alla våra badkläder är därför gjorda av post-consumer polyester eller PET-flaskor borttagna från floder och hav. Vi har ingått ett samarbete med ReSea och har åtagit oss att ta bort 1000 kg plastavfall från hav och floder, läs mer här . Vi säljer GUBBY FRIEND tvättpåsar utformade för att begränsa mängden mikroplast som sköljs ut i våra floder och hav när vi tvättar kläder.

Vi är otroligt oroade över det allmänna tillståndet för våra floder och hav, och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att skapa en hållbar framtid. Alla våra badkläder är därför gjorda av post-consumer polyester eller PET-flaskor borttagna från floder och hav. Vi har ingått ett samarbete med ReSea och har åtagit oss att ta bort 1000 kg plastavfall från hav och floder, läs mer här . Vi säljer GUBBY FRIEND tvättpåsar utformade för att begränsa mängden mikroplast som sköljs ut i våra floder och hav när vi tvättar kläder.

LIVET PÅ LANDET

Vi har samarbetat med Tree App (en B Corp™-kollega) för att hjälpa dem med deras uppdrag att göra världen vi lever i lite grönare genom att plantera träd varje dag. För att vara mer exakt planterar vi 150 träd varje månad, och låter även våra kunder plantera träd medan de handlar. Träd för träd gör vi världen lite grönare varje dag. Vi använder endast material som är klassade eller certifierade som hållbara. Majoriteten av de naturmaterial vi använder är TENCEL™ Lyocell, hållbar ull och ekologisk bomull. När vi använder naturmaterial väljer vi kvaliteter som är så nära 100% naturliga som möjligt och alltså inte kvaliteter som innehåller flera olika material. Detta gör produkten lättare att återanvända i slutet av cykeln, vilket minskar de negativa effekterna.

Vi har samarbetat med Tree App (en B Corp™-kollega) för att hjälpa dem med deras uppdrag att göra världen vi lever i lite grönare genom att plantera träd varje dag. För att vara mer exakt planterar vi 150 träd varje månad, och låter även våra kunder plantera träd medan de handlar. Träd för träd gör vi världen lite grönare varje dag. Vi använder endast material som är klassade eller certifierade som hållbara. Majoriteten av de naturmaterial vi använder är TENCEL™ Lyocell, hållbar ull och ekologisk bomull. När vi använder naturmaterial väljer vi kvaliteter som är så nära 100% naturliga som möjligt och alltså inte kvaliteter som innehåller flera olika material. Detta gör produkten lättare att återanvända i slutet av cykeln, vilket minskar de negativa effekterna.

PARTNERSKAP FÖR HANDLING

Det är vår starka övertygelse att vi kan och kommer att uppnå mer genom partnerskap, och detta är avgörande för att skapa en mer cirkulär ekonomi och hållbar industri. Vi har gjort våra övertygelser verkliga genom att gå med i B Corp-rörelsen i ett mer sammankopplat samhälle och arbeta med nya partnerskap för att övergå till en mer cirkulär ekonomi.

Det är vår starka övertygelse att vi kan och kommer att uppnå mer genom partnerskap, och detta är avgörande för att skapa en mer cirkulär ekonomi och hållbar industri. Vi har gjort våra övertygelser verkliga genom att gå med i B Corp-rörelsen i ett mer sammankopplat samhälle och arbeta med nya partnerskap för att övergå till en mer cirkulär ekonomi.

INDIREKT PÅVERKAN

INDIREKT PÅVERKAN

Avskaffa FATTIGDOM

Vi har skapat jobb hos våra leverantörer i utvecklingsländer (särskilt Indien) genom våra kontinuerliga ansträngningar att vidareutveckla vårt samarbete och skapa samlingar och partnerskap som håller. Vi har arbetat med vår indiska leverantör sedan vi startade Underprotection. Vi är mycket lyckligt lottade att hon fortfarande producerar bara för oss och att vi kan hålla hennes personal stabil under många år.

Vi har skapat jobb hos våra leverantörer i utvecklingsländer (särskilt Indien) genom våra kontinuerliga ansträngningar att vidareutveckla vårt samarbete och skapa samlingar och partnerskap som håller. Vi har arbetat med vår indiska leverantör sedan vi startade Underprotection. Vi är mycket lyckligt lottade att hon fortfarande producerar bara för oss och att vi kan hålla hennes personal stabil under många år.

HÅLLBAR ENERGI

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att ge ström till produktionen och hon samlar även upp regnvatten. Dessutom uppmuntrar vi vår hyresvärd här i Köpenhamn att installera solpaneler i framtiden.

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att ge ström till produktionen och hon samlar även upp regnvatten. Dessutom uppmuntrar vi vår hyresvärd här i Köpenhamn att installera solpaneler i framtiden.

FRED, RÄTTVISA OCH STARKA INSTITUTIONER

Genom våra sociala standarder, BSCI, SEDEX och WRAP, försöker vi stärka institutioner och partnerskap och uppnå en rättvisare värld med rättvisa arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter och en värld där barnarbete inte existerar.

Genom våra sociala standarder, BSCI, SEDEX och WRAP, försöker vi stärka institutioner och partnerskap och uppnå en rättvisare värld med rättvisa arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter och en värld där barnarbete inte existerar.

FRAMTIDA PÅVERKAN

FRAMTIDA PÅVERKAN

KVALITETSUTBILDNING

Vi strävar efter att ha stor inverkan på framtiden, genom samhällsutveckling med våra leverantörer, samt genom att stödja lokala skolor och icke-statliga organisationer.

Vi strävar efter att ha en större inverkan i framtiden, genom samhällsutveckling hos våra leverantörer och stödja lokala skolor och icke-statliga organisationer.

HÅLLBAR ENERGI

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att ge ström till produktionen och hon samlar även upp regnvatten. Dessutom uppmuntrar vi vår hyresvärd här i Köpenhamn att installera solpaneler i framtiden.

Vår huvudleverantör i Indien har installerat solpaneler för att ge ström till produktionen och hon samlar även upp regnvatten. Dessutom uppmuntrar vi vår hyresvärd här i Köpenhamn att installera solpaneler i framtiden.